BÀI MỚI NHẤT

Cách Sử Dụng File .htaccess Để Sửa Lỗi Website

Chi Tiết
 
.htaccess, redirect 301 - thay đổi tên miền không làm thay đổi traffic và ranking
Đổi tên miền cho website sử dụng nukeviet


Website của bạn đang sử dụng NukeViet và Bạn có nhu cầu thay đổi tên miền trang web trong khi Website bạn đang có lượng truy cập và rank rất cao mà bạn không muốn mất nó? NukeViet có cách giải quyết rất đơn giản cho bạn, hãy làm theo bước sau:

1. Trỏ DNS của domain mới về hosting đang sử dụng. Add domain mới vào hosting để cho chạy song song tên miền với tên miền cũ (Addon Domains).

2. Nếu website của bạn sử dụng mã nguồn NukeViet thì bạn chỉ đơn giản vào Admin Control Panel ⇒ Cấu hình chung, mục tên miền bạn thay tên miền cũ bằng tên miền mới, save lại là xong.

3. Sau khi thay đổi tên miền, bạn vào Admin Control Panel của NukeViet ⇒ Công cụ web ⇒ Sitemap ping. Sau đó gửi dữ liệu đến máy chủ tìm kiếm để nó tự động cập nhật lại địa chỉ mới.

Sử dụng .htaccess, redirect 301 để chuyển hướng trang web

Trong nhiều trường hợp website của bạn không sử dụng NukeViet hoặc bạn chỉ muốn chuyển hướng một số đường link hoặc thư mục nhất định hay sử dụng cho các mục đích riêng, khi đó bạn nên sử dụng 301 redirect để trỏ những truy vấn từ domain (hoặc URL) cũ về domain (hoặc URL) mới. Với việc sử dụng 301 Redirect ở đây cũng có nghĩa là bạn sẽ thông báo cho google và các search engine khác rằng: website của bạn sẽ di chuyển vĩnh viễn qua sử dụng domain mới. Để làm việc này bạn có thể sử dụng file .htaccess và mod_rewrite (chỉ dùng trên server/hosting linux).

Chuyển toàn bộ đường link từ website hiện tại về 1 địa chỉ nhất định

Trong file .htaccess bạn thêm vào đoạn code sau:

#NukeViet SEO http://nukeviet.vn
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://domain.com [R=301,L]

Thay domain.com bằng tên miền mới của bạn. Sau đó đặt file .htaccess này ở thư mục gốc của website mà bạn muốn tác động đến nó. Sau khi đưa file .htaccess lên host, bạn cần kiểm tra lại bằng cách truy cập vào domain cũ xem nó có hoạt động đúng ý muốn không.

Chuyển một URL về một địa chỉ nhất định

#NukeViet SEO http://nukeviet.vn
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
redirect 301 /old/old.htm http://www.domain.com/new.htm

Chuyển tiếp khi thay đổi tên miền cho website

#NukeViet SEO http://nukeviet.vn
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.newdomain.com/$1 [R=301,L] 

Chuyển một thư mục sang thư mục mới

#NukeViet SEO http://nukeviet.vn
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule ^tenthumuc(.*)$ /thumucmoi/ [L,R=301]

Chuyển danh sách các trang web động sang địa chỉ mới

Ví dụ để chuyển tất cả các trang page.php?id=n (với n là giá trị biến) tới một trang web tĩnh có tên trangmoi.htm

#NukeViet SEO http://nukeviet.vn
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule ^page.php?id=(.*)$ /trangmoi.htm [L,R=301]

Chuyển tất cả truy cập về địa chỉ có www.

#NukeViet SEO http://nukeviet.vn
Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^domain.com [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc] 

Không sử dụng www.

#NukeViet SEO http://nukeviet.vn
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^domain\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [R=301,L]

Các kiểu chuyển tiếp khác
Chuyển tiếp truy cập của loại tệp tin nhất định đến một tệp được chỉ định
#NukeViet SEO http://nukeviet.vn
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?domain.com/.*$ [NC]
RewriteRule \.(gif|jpg|png)$ http://domain.com/img.jpg [R=302,L]
Chuyển tiếp với trang HTML báo lỗi 404

Tạo file 404.shtml trên thư mục gốc của website với nội dung như sau:

<html>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="refresh" content="0;URL=http://www.domain.com/page1.htm">
<TITLE>Page has moved</TITLE>
</HEAD>
<body>
Page has moved to <a href=http://www.domain.com/page1.htm>http://www.domain.com/page1.htm</a>
</body>
</html>
 Khi đó tất cả các trang không tìm thấy sẽ được chuyển về địa chỉ được chỉ định thay vì hiển thị trang thông báo lỗi 404.

Ứng dụng redirect 301 trên các máy chủ khác (ngoài Apache)

IIS redirect

 • Trong phần quản trị dịch vụ internet (internet services manager), nhấn phải chuột chọn tệp tin và thư mục mà bạn muốn áp dụng redirect;
 • Chọn nút “a redirection to a URL”;
 • Chọn trang chuyển tiếp tới;
 • Đánh dấu vào “The exact url entered above” và “A permanent redirection for this resource”;
 • Chọn “Apply”.
ColdFusion Redirect
<.cfheader statuscode="301" statustext="Moved permanently">
<.cfheader name="Location" value="http://www.vietseo.net">

PHP Redirect
<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" ); //không có dòng này thì sẽ là dạng Redirect 302 (chuyển tạm thời, người dùng và robot được chuyển hướng, nhưng không truyền giá trị cho trang mới).
Header( "Location: http://www.vietseo.net" );
?>
ASP Redirect
<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","http://www.vietseo.net/"
%>
 ASP .NET Redirect
<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.vietseo.net/");
}
</script>

JSP (Java) Redirect
<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( "Location", "http://www.vietseo.net/" );
response.setHeader( "Connection", "close" );
%>

CGI PERL Redirect
$q = new CGI;
print $q->redirect("http://www.vietseo.net/");

Ruby on Rails Redirect
def old_action
headers["Status"] = "301 Moved Permanently"
redirect_to "http://www.vietseo.net/"
end
Chúc các bạn thành công.

Google Sẽ Phạt Các Site Đặt link Ẩn

Chi Tiết
Google Sẽ Phạt Các Site Đặt link Ẩn

   Như các bạn đã biết việc xây dựng backlink là vấn đề không thể thiếu trong việc phát triển website. Tuy nhiên việc xây dựng backlink hiệu quả thì không phải là ai cũng biết và làm được. 

Sau một thời gian dài tích lũy kinh nghiệm các SEOER hầu hết đều nhận ra việc muốn lên top google nhanh chóng nhất đó là có được lượng backlink lớn từ các site pagerank cao, uy tín, hay các site có lượng index lớn. Chính vì thế đã mở ra một thời kỳ về trao đổi textlink ồ ạt để lên top. Không những trao đổi text link mà các SEOER còn không ngừng đặt link ẩn ở nhiều nơi, thậm chí còn hack tấn công local Attack để chèn link ẩn của mình vào các website chung hosting.
Và ngay sau đó google đã lập tức đưa ra các chiêu bài để trừng phạt những cách thức lên hạng siêu tốc này bằng các thuật toán nâng cấp vào tháng 10-2012.
Trừng phạt tất cả các site đặt link ẩn không có giá trị click trên google, sẽ bị tụt thứ hạng trên google từ 3 đến 5 hạng, Và sẽ phạt tiếp các site này nếu tiếp tục trao đổi thêm trong thời gian đặt link ẩn.

Thông báo Reported attack vào tất cả các site có đặt link ẩn theo dạng chèn mã jquery, javascript, hay dạng link ẩn position….
Và nếu bạn đang gặp phải trường hợp xấu tương tự này. Hãy kiểm tra lại tất cả các mã, các thẻ ẩn trong site của bạn để tránh nhé. Khi bị tụt hạng google bởi đặt link ẩn hoặc bị block site thì hãy xem xét các trường hợp sau:

1. Sử dụng thuộc tính "Display: none" trong file CSS của website
2. Sử dụng thẻ <noscript> : Thẻ noscript cho phép bạn có thể thể hiện tất cả các phần tử html và chúng sẽ không hề được hiển thị trên website tại tất cả các trình duyệt.
3. Tạo màu chữ trùng với màu nền.
4. IP Cloaking (ẩn địa chỉ IP) : Bằng việc sử dụng các phần mềm như Kloakit hoặc Search Engine Cloaker các SEOer mũ đen có thể làm được điều này.
5. Sử dụng thuộc tính các thẻ <div> để ẩn các text
6. Định nghĩa vùng hiển thị trên website nơi cho phép người dùng nhìn thấy được.hideme {position : absolute;left : -1000px;}
7. Sử dụng thuộc tính Visiblity : hidden để thông báo cho trình duyệt biết rằn đoạn text trong thẻ <div> nào đó sẽ được để ẩn
8. Ẩn các text trong các label của table.
9. Ẩn text sử dụng flash file (http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/07/best-uses-of-flash.html)
10. Điều chỉnh kích thước font size cũng là một giải pháp. Bạn có thiết lập font size cho các text ở dạng "siêu nhỏ", ví dụ như: -10000 px;
11. Sử dụng đặt text trên các thuộc tính miêu tả của hình ảnh, phương thức này sẽ dề dàng bị phát hiện bằng cách di chuột qua.
12. Đặt link ẩn trên title của hình ảnh, cách thức này cũng giống như cách đặt text trên các thuộc tính miêu tả của hình ảnh.
13. Cuối cùng là: Sử dụng ẩn tất cả các các thẻ <div>
Chúc các bạn có hướng phát triển website hiệu quả.

Website Bị nhiễm Mã Độc Sẽ Bị Google Soi 90 Ngày.

Chi Tiết
Website Bị nhiễm Mã Độc Sẽ Bị Google Soi 90 Ngày

   Khi chúng ta làm seo thì ai cũng biết mỗi lần bị DDOS, Hack, virus sẽ bị dính những Trojan Jquery trong website chúng ta sẽ bị coi là webspam và có thể nguy hiểm cho người dùng.
Thông thường những lần tấn công này website của bạn có thể là.
 • Hết băng thông, server không thể truy cập vào được.
 • Những file jquery trên website của bạn redirect về những website độc hại.
 • File .httpaccess chuyển hướng công cụ tìm kiếm ra khỏi site chính, hoặc làm cấu trúc link thay đổi, hoặc chèn những link website lạ vào đường dẫn.
 • Thay đổi file index thành file khác và có rất nhiều hình ảnh không lành mạnh, từ khóa bị cấm.
 • Xóa hoàn toàn các thư mục library, include.
 • Chèn shell vào sql, mysql, và chèn shell vào tất cả các thư mục trên website.
Tất cả những lần tấn công như vậy sẽ khiến website của bạn bị "Phốt' nặng nề trên công cụ tìm kiếm. Có thể bị tụt nhiều bậc trên công cụ tìm kiếm hoặc mất hẳn, và sau mỗi lần như vậy có thể phải mất vài tháng mới kéo nổi website thoát khỏi quá trình "SOI" của google.

Những lần website bị tấn công. Google webmaster tool sẽ thông báo website của bạn bị nhiễm malware trong mục "Phần mềm độc hại" ở Google Webmaster (bạn có thể kiểm tra tại đây).
Hoặc nếu những vụ tấn công này nguy hiểm google sẽ cảnh báo Report attack bạn không thể truy cập site vì website sẽ gây hại cho máy tính người duyệt web.

Và để khắc phục những lần như vậy bạn phải ngay lập tức gỡ rối bằng cách. Thoát khỏi thông báo report attack này của google.
Nhưng không chỉ xóa thông báo này là xong.
Sau mỗi lần như vậy website của bạn sẽ bị google để ý trong 90 ngày.
Để check tình trạng này bạn có thể kiểm tra ở:

http://www.google.com.vn/safebrowsing/diagnostic?site=thegioitinhoconline.com  (thay tên miền của bạn trong link  site=ten-mien-cua-ban)

Số lần đàng ngờ càng nhiều thì tức là bạn càng bị tụt hạng nặng nề hơn. (hãy kiểm tra và fix ngay những lỗi đàng ngờ mà bạn mắc phải)
Và trong 90 ngày này: bạn trao đổi link hay làm những thủ thuật SEO mũ đen là rất nguy hiểm, website của bạn có thể càng tụt hạng google thê thảm hơn nữa.
Trong 90 ngày địa ngục điều cần thiết là hãy viết bài thường xuyên và kéo người truy cập đọc bài viết để giúp website của bạn dần lấy lại uy tín. 
Và bạn nên SEO tiếp sau 90 ngày bị kiểm tra này.

Chúc các bạn thành công.

Làm Gì Để Tránh Bị Google Xem Là Spam

Chi Tiết
Làm Gì Để Tránh Bị Google Xem Là Spam

Trước hết bạn cần hiểu về định nghĩa spam. 

Trong tin học Spam là một thuật ngữ chung ( Spam = Stupid Pointless Annoying Messages) Trước đây spam ám chỉ những email vô nghĩa, bậy bạ hoặc gửi với nội dung trùng lặp nhau, những email mà người nhận không mong muốn.

Nhưng ngày nay, spam được coi như một thuật ngữ chung chỉ tất cả những nội dung như bài viết, email, tin bài, quảng cáo có tích chất quảng bá không mong muốn, nội dung trùng lặp.
Và như bạn đã biết trong quá trình SEO website, một bài viết, một website bị coi là spam sẽ là một lỗi lầm lớn khiến website của bạn không thể lên top google được.
Vậy google coi như thế nào là spam ?

Thực tế không chỉ có chèn lung tung từ khóa và viết nhiều bài viết giống nhau thì bị coi là spam, spam bao gồm rất nhiều hành động như sau.

1/ VIẾT NỘI DUNG KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ

Viết nội dung lung tung, không có giá trị đọc với người đọc hoặc gõ nhiều ký tự lung tung không có nội dung như : 
VD: abcdsdk@RFFssd....
Và nếu số lượng bài viết dạng này bị lặp đi lặp lại thì sẽ bị coi là spam. Và hình thứ spam này là hình thức spam cấp độ cao nhất và khi bị google chẻm thì bạn sẽ tụt hạng thê thảm.

2/ MỘT HÌNH THỨC THỨ 2 ĐÓ LÀ.

Mặc dù bạn vẫn viết những bài viết có ý nghĩa và nhiều người vào đọc nhưng nội dung bài viết của bạn chỉ nhằm mục đích câu view chứ không phải nội dung về website của bạn. 
VD: Khi bạn có một website về chủ đề "thiết kế website" nhưng bạn lại toàn thêm các bài viết như "hot girl lộ hàng, hình khiêu dâm" để câu view thì cũng bị coi là spam đó.

3/ VIẾT LIÊN TIẾP NHIỀU NỘI DUNG GIỐNG NHAU.

Giống nhau ở đây bao gồm:
- Giống nhau về tiêu đề bài viết.
- Giống nhau về link bài viết.
- Giống nhau về nội dung bài viết.
- Trùng lặp thẻ meta key, description...
VD: bạn muốn seo từ : thiết kế web xây dựng.
Bạn lại thêm một loạt bài viết có tiêu đề là :
- thiết kế web xây dựng.
- thiết kế web xây dựng đẹp
- thiết kế web xây dựng rẻ
và các bài viết này cùng để key là : thiet ke web xay dung.

4/ LẶP LẠI QUÁ NHIỀU ANCHOR TEXT TRONG 1 BÀI VIẾT.

- Bạn lặp lại hơn 30% từ khóa anchor text trong 1 bài viết.
VD: bạn chèn 1 link anchor text là "thiết kế web du lịch" mà bạn lại chèn đi chèn lại chục lần trong một bài viết. Hoặc cải biến tí ti.

5/ VIẾT MỘT BÀI VIẾT VÀ ĐĂNG LẶP ĐI LẶP LẠI Ở 1 DIỄN ĐÀN, MỘT WEBSITE NÀO ĐÓ.

Cài này thì chắc các bạn biết rồi.

Kết Luận: Chỉ cần bài viết hay và ý nghĩa sẽ tốt hơn 10 bài viết lung tung lộn xộn hoặc đi ăn trộm bài rồi chỉnh sửa đưa lên nhé. Chúc bạn SEO Tốt

Lưu Ý Các Kỹ Thuật Seo Không Lành Mạnh

Chi Tiết
Lưu Ý Các Kỹ Thuật Seo Không Lành Mạnh

   Seo là cần thiết để đưa website các bạn lên top google, nhưng seo như thế nào là vấn đề mà nhiều webmatter quan tâm nhưng chưa thống nhất về vấn đề này.

Hiện nay các kỹ thuật Seo không lành mạnh hiện đang trở thành mối nguy hiểm hơn là một mối đe dọa.

 Nếu bạn đã hoặc đang dành vài tháng hoặc thậm chí là vài năm để đẩy website của bạn lên top của các công cụ tìm kiếm cho một từ khoá khó thì điều mà bạn không mong muốn nhất đó là có ai đó phá huỷ công việc chăm chỉ đó của bạn bằng các thủ thuật SEO không lành mạnh.

Dù vậy, vấn đề ở đây đó là, sẽ rất khó để bạn có thể bảo vệ website của mình tránh khỏi các thủ thuật SEO không lành mạnh từ các công cụ tự động ngoài kia khi mà chúng chỉ cần một thời gian ngắn có thể phá tan hàng triệu link ở một URL.

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ một số cảnh báo cho ai sẽ là người có nguy cơ cao bị chịu ảnh hưởng từ các thủ thuật SEO đó và họ cần phải làm gì để đối phó với nó.
Trên Internet hiện nay không có nhiều bài viết nói về các thủ thuật SEO không lành mạnh – đặc biệt là từ các chính các công cụ tìm kiếm.

Mặc dù hầu như các công cụ tìm kiếm đã có cách chống là các thủ thuật SEO không lành mạnh, và có các hệ thống có thể xác định và giảm thiểu những thiệt hại gây ra bởi những thủ thuật đó, nhưng liệu chúng hiệu quả đến mức nào? Câu trả lời đó là chúng ta vẫn thực sự chưa thể biết rõ.

Người Dễ Bị Ảnh Hưởng Nhất Bởi Các Thủ Thuật SEO Không Lành Mạnh?

  Bất kì website nào được xếp hạng cao cho một từ khoá cạnh tranh nào đó có thể chịu nguy cơ của các thủ thuật kiểu này từ các đối thủ cạnh tranh xấu tính. Đó có thể dễ dàng trở thành vũ khí cạnh tranh giúp họ đánh bật đối thủ.

  Affiliate marketing là thế giới mà ở đó mà cạnh tranh rất khắc nghiệt, mọi người sẵn sàng đạp lên đối thủ khác để có được lợi nhuận. Một trong số họ sẽ không dừng lại cũng như từ một thủ đoạn nào để đưa site của họ lên top của công cụ tìm kiếm, thậm chí kể cả việc họ phải đánh đổi công sức bao lâu họ gây dựng.

Hãy Cảnh Giác Với Những Thủ Đoạn

  Cách tốt nhất để tránh khỏi những sự tấn công của các mánh khoé SEO không lành mạnh là sử dụng dịch vụ kiểm tra backlinks. Vấn đề với những công cụ này là phải mất hàng tháng để có thể phát hiện các link có chất lượng thấp ở các site có sử dụng các thủ thuật SEO không tích cực.

Nếu bạn phát hiện ra ai đó trỏ link chất lượng xấu đến website của bạn thì điều quan trọng nhất bạn cần làm là phải loại bỏ những link này ngay lập tức.

Nếu bạn nhận được bất kì cảnh báo link nào từ các công cụ tìm kiếm thì bạn nên xem xét kĩ chúng và cẩn thận điều chỉnh cho hợp lý. Hãy cẩn thận với những link bạn tự xây dựng bởi đôi lúc chúng có thể phá luật của các công cụ tìm kiếm. Điều này đồng nghĩa với việc website của không thể xuất hiện lại trên các công cụ tìm kiếm.

Các thủ thuật SEO không lành mạnh đang dần trở thành một vấn đề phổ biến nhưng bạn vẫn cần phải thận trọng. Trong thực tế có nhiều thứ bạn có thể làm để phòng hơn là việc chỉ chống chọi lại chúng.

Bài viết trên đây là những chia sẻ của tôi giúp bạn – một affiliate marketer cảnh giác hơn với những thủ thuật SEO không lành mạnh. Hi vọng bài viết này sẽ có ích với blog / website, cũng như công việc kiếm tiền trên mạng của bạn.
Chúc website các bạn mau chóng lên top.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BetterWMF

Chi TiếtHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BetterWMF

Better WMF là phần mềm chuyển từ file autocad sang word

·     BetterWMF giúp cho quá trình chèn hình vẽ từ AutoCAD vào 1 tài liệu nào đó, ví dụ MS-office,...
BetterWMF
          - sẽ cải thiện hình ảnh khi chuyển sang Word, kích thước của ảnh sẽ phù hợp với vùng các đối tượng trong AutoCAD
          - Hình ảnh chuyển sang là trong suốt, màu nền được loại bỏ
          - bạn có thể thay đổi độ đậm nhạt cho hình vẽ bằng cách gán chiều rộng nét vẽ cho các màu
          - Những hình ảnh có thể chuyển đổi thành đen hoặc trắng
          - Trong TILEMODE 0 bạn có thể kết hợp khổ giấy và tất cả các viewports
·  Bạn phải chạy BCLIPBRD.EXE trong khi Copy
·     Giao diện chính của phần mềm

·        Cách sử dụng
Lưu ý: khi vẽ trên AutoCad các bạn nên vẽ các lớp đường nét theo các màu sắc khác nhau (VD: nét liền màu trắng, nét đứt màu đỏ,….vv.)
 Trong khung Lines and text nếu muốn toàn bộ các nét vẽ chuyển thành màu đen thì các bạn tích như hình vẽ, nếu muốn màu giống như trong AutoCAD thì bỏ tích này đi.
Sau đó chọn Advanced chọn Edit nó hiện ra cửa sổ để chọn kích cỡ cho nét cần chuyển. Thường thì chỉ cần phân biệt lớp đường bao và các lớp khác. các bạn chọn màu color7 trong cột Acad color và nhập giá trị mới cho nó trong ô Edit value(inch)
sau đó nhấn OK
 Cuối cùng nhấn Apply -> Ok
Lưu ý: Trước khi Copy hình vẽ ta phải dùng lệnh Zoom để phóng to đối tượng cho vừa khung bản vẽ, không nên để hình bé quá. Sau đó mới lựa chọn đối tượng Ctrl + C

Chúc các bạn thành công !

Vượt Qua Đổi Thủ Bằng Thủ Thuật Xây Dựng Backlinks

Chi Tiết
Vượt Qua Đổi Thủ Bằng Thủ Thuật Xây Dựng Backlinks

   Đối với việc đưa website lên top google ngoài việc chú trọng đến việc seo On-page các bạn cần phải xây dựng cho site mình một hệ thống liên kết chất lượng từ các site uy tín. Việc xây dựng backlinks đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian để tìm kiếm site nào cho phép link và đặt links. Nếu chúng ta biết một số thủ thuật xây dựng liên kết thì công việc đó sẽ trở nên nhanh chóng hơn, đó chính là nội dung chính mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn hôm nay.

Vượt Qua Đổi Thủ Bằng Thủ Thuật Xây Dựng Backlinks

   Một trong những cách để xây dựng backlinks chất lượng vượt mặt đối thủ chính là việc copy profile backlinks của họ. Không có luật nào là cấm làm thế, và bằng cách dành một vài tiếng để lướt qua profile backlinks của họ, bạn có thể nhanh chóng thúc đẩy chiến dich tối ưu hoá công cụ tìm kiếm của bạn.

1. Chúng Ta Nên Sử Dụng Link Nào?

  Nhớ rằng có rất nhiều website ngoài kia có thể đang sử dụng các thủ thuật SEO mũ đen (black hat) trong profile của họ một lúc nào đó.
Nếu bạn muốn website của mình có thể duy trì vị trí ổn định trên các công cụ tìm kiếm trong dài hạn thì bạn cần loại bỏ các link chất lượng kém và chỉ xây dựng các link chất lượng cao.

  Hầu hết các công cụ kiểm tra link hiện nay sẽ phân loại các link theo thứ tự về tầm quan trọng và uy tín vì thế bạn nếu copy thì bạn hãy bắt đầu từ các link thuộc top đầu của danh sách.

Tránh bất kì các loại link nào trong có vẻ là spam giống như là link comment hay thậm chí là link profile các diễn đàn. Thay vì đó bạn hãy tìm kiếm các link trên các blog có uy tín, trên các website báo chí và thậm chí là trên các thông cáo báo chí.

2. Link Copy.
Vượt Qua Đổi Thủ Bằng Thủ Thuật Xây Dựng Backlink
  Một khi bạn có ý tưởng về các link mà bạn muốn copy từ các đối thủ cạnh tranh, khi đó bạn cần liên lạc với chủ sở hữu các website mà các link được đặt.

  Trong một số trường hợp thì việc này khá dễ dàng, tuy nhiên, ở một số trường hợp khác thì lại khá khó. Nếu đối thủ của bạn có rất nhiều link từ các website báo chí thì ý tưởng tốt nhất là hãy liên hệ với các nhà báo đã viết các bài có link đó và đặt vấn đề với họ nếu họ quan tâm đến trường hợp website của bạn.

Khi tiếp cận với chủ sở hữu blog đó, tốt nhất là bạn không nên đề cập đến các link liên quan đến bạn, mà chỉ đưa ra một cách lịch sự về yêu cầu liệu bạn có thể đăng một bài guest post trên website của họ được không hay cho phép website của bạn trích dẫn thêm 1 nguồn nếu như họ chỉ có 1 website

Việc gửi mail liên lạc với các webmaster và bao quát tất cả những người mà bạn vừa liên lạc để xây dựng link có thể là một nhiệm vụ phức tạp.

Điều tốt nhất bạn có thể làm đó là nhập tất cả các link bạn muốn liên kết vào một trong một file và ghi chú những ai bạn đã và chưa liên lạc.

Khi liên lạc với một chủ sở hữu một website nào đó bạn có thể hỏi liệu họ có website nào khác cùng mảng này không – có thể đó sẽ là một ngày may mắn của bạn nếu bạn gặp được ai đó sở hữu một vài website liên quan.

3. Yếu Tố Nguồn Dẫn Luôn Luôn Cần Thiết.

   Việc copy các link có chất lượng cao đến website đối thủ của bạn luôn luôn đòi hỏi bạn phải trích dẫn nguồn bởi đây là nhân tố không thể thiếu.

Hãy tạo các link chất lượng cao của bạn từ các nguồn độc đáo mặc dù đó là công việc khá tốn thời gian nhưng bạn sẽ thu được thành quả đáng giá khi website của bạn có vị trí cao trên các công cụ tìm kiếm.

  Điều cuối cùng bạn cần ghi nhớ đó là phải chú ý đến các yếu tối SEO on-page của các website bạn chọn trước khi xây dựng link đến chúng. Nếu các yếu tố on-page đó không được chọn lọc cân nhắc cẩn thận thì có thể website của bạn sẽ không được xếp hạng hay không được lợi gì cả.

  Trên đây là một số chia sẻ của tôi về thủ thuật liên quan đến backlink giúp website của bạn tăng xếp hạng nhanh chóng. Chúc bạn thành công với công việc kiếm tiền online của mình!

Bài viết nếu hữu ích thì các bạn hãy like và share cho bạn bè mình để ủng hộ website nha.


Cách Kinh Doanh Trên Blog

Chi Tiết
Cách Kinh Doanh Trên Blog

    Ở các bài trước mình có chia sẻ cho các bạn một số cách kiếm tiền online, chắc hẳn chúng ta đã hình dung được công việc của mình rồi phải không nào. Blog chính là "con ngỗng đẻ trứng vàng", nếu chúng ta biết tận dụng nó, nó sẽ cho ta một nguồn thu nhập dồi dào. Chính vì vậy bạn cần coi trọng việc làm blog của mình là một việc kinh doanh. Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu ý nghĩa đằng sau công việc này là gì.

1. Bạn Cần Đặt Mục Tiêu.

   Đặt mục tiêu kinh doanh sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Khi làm blog, bạn rất dễ bị đi chệch mục tiêu. Đó là khi bạn quá tập trung vào số lượng traffic thay vì tập trung vào lượng traffic mục tiêu, hoặc là khi bạn tập trung vào thu hút hàng ngàn người theo dõi thay vì thu hút những người thực sự quan tâm và có liên quan đến blog của bạn. Việc bạn nên làm lúc này là đặt ra các mục tiêu dài hạn và chia chúng thành các mục tiêu ngắn hạn và dễ thực hiện hơn.

2. Cần Phải Có Một Nguồn Ngân Sách.

   Vâng, có thể bạn bắt đầu blog của mình với số tiền rất nhỏ hoặc thậm chí không tốn một đồng nào, nhưng cuối cùng thì bạn cũng phải chi các khoản cho web hosting hay các theme và phần mềm chuyên nghiệp. Vì hầu hết các khoản này đều liên quan đến đầu tư online nên chỉ vài tháng sau có thể bạn sẽ không biết được rằng mình đã chi bao nhiêu. Và rồi nếu bạn quay sang đầu tư tiền cho quảng cáo trong thực tế, bạn sẽ gặp khó khăn. Vì thế, ngay từ lúc này, bạn cần lập cho mình một ngân sách và quản lý chúng hàng tháng.

3. Bạn Cần Lời Khuyên.
Cách Kinh Doanh Trên Blog
   Nếu bạn không biết gì nhiều về làm blog và kinh doanh thì bạn có nhiều thứ cần phải học hỏi. Làm blog rất tuyệt bởi vì bạn có thể làm tại nhà mà không phải chịu bất kì một sự quản lý nào của ai. Nhưng bạn có thể học một cách nhanh chóng và xây dựng được một nền tảng kinh doanh vững mạnh nếu bạn có được lời khuyên từ các chuyên gia, ví dụ như các blogger đã đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực của họ. Đừng cô lập chính bạn khỏi thế giới, hãy mở rông mối quan hệ và tìm kiếm những lời khuyên hữu ích từ bên ngoài.

4. Bạn Cần Các Bản Báo Cáo Hàng Tháng. 

  Vâng, công việc bạn cần làm hàng tháng đó là lập các bản báo cáo để xem bạn đã làm được những gì và cần khắc phục những gì. Những báo cáo hàng tháng là cần thiết giúp bạn thấy được vị trí của mình và liệu bạn có đang đi đúng hướng.

5. Cần Đầu Tư Vào Blog Của Mình.

  Cho dù thế nào đi chăng nữa, nếu bạn muốn đi xa hơn trên con đường kiếm tiền trên mạng của mình bằng blog thì cuối cùng bạn vãn phải đầu tư vào các theme chuyên nghiệp, web host của riêng bạn, và một nhà cung cấp dịch vụ email. Đây là ba nhân tố cần phải có. Bạn cũng cần phải đầu tư vào các công cụ làm blog như các plug-in hay các ứng dụng và phần mềm.

6. Bạn Cần Đầu Tư Vào Việc Đào Tạo.

   Lời khuyên là một chuyện còn để đạt hiệu quả cao bạn được đào tạo bài bản. Hãy chuẩn bị đầu tư tiền cho các khóa học đào tạo làm blog chuyên nghiệp. Đó có thể là sách điện tử, hay các khóa học online hoặc thậm chí bạn có thể đăng kí các khóa học kinh doanh online tại khu vực bạn đang sinh sống. Nhưng nếu kế hoạch của bạn là kiếm được khoản thu nhập đáng kế với blog của mình mà bạn lại không có chút kinh nghiệm về việc này, thì bạn cần được đào tạo chuyên nghiệp.

7. Cần Đối Xử Với Độc Giả Như Khách Hàng. 

Vấn đề nằm ở đây là – rất nhiều blogger nghĩ rằng tất cả những gì họ cần làm là “kết bạn” với độc giả của họ. Nhưng nếu bạn ãy đi đến các trung tâm cung cấp dịch vụ kế toán cho bạn hay các trung tâm dịch vụ ô tô, những người đứng đằng sau công việc đó không đối xử với bạn như một người bạn, mà họ đối xử với bạn như một khách hàng. Họ cung cấp cho bạn các lời khuyên, giải đáp thắc mắc của bạn, họ luôn làm việc để kéo bạn gần hơn đến việc đăng kí sử dụng các sản phẩm của họ. Và, bạn đang hoạt động kinh doanh blog, vì thế bạn cần đối xử với độc giả như khách hàng để có thể kiếm tiền từ blog của mình.

Bài viết này là những chia sẻ của tôi về kinh doanh và kiếm tiền trên mạng với blog. Nếu bạn có bất kì ý kiến nào, hãy chia sẻ chúng cho chúng tôi ngay dưới đây.

Chúc các bạn thành công trong công việc.


Trình Duyệt Opera Mới Nhất

Chi Tiết
Trình Duyệt Opera Mới Nhất

    Chào các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một trình duyệt mới nhất của hãng công nghệ nổi tiếng Opera. Đó là trình duyệt Opera 19.0.1326.63 Final đây là một bước đột phá trong công nghệ.

Opera 19.0.1326.63 Final với nhiều cải tiến mới liên quan tới các tiện ích API bao gồm khả năng chặn pop-up, duyệt web theo thẻ, chức năng tìm kiếm tích hợp, cùng các chức năng tiên tiến như chương trình E-Mail đột phá của Opera, RSS Newsfeeds và IRC chat...
Là trình duyệt internet đầy đủ tính năng, Opera bao gồm khả năng chặn pop-up, duyệt web theo thẻ, chức năng tìm kiếm tích hợp, cùng các chức năng tiên tiến như chương trình E-Mail đột phá của Opera, RSS Newsfeeds và IRC chat. Đồng thời bởi chúng tôi biết rằng người dùng có những nhu cầu rất khác nhau, bạn có thể tùy biến giao diện cùng nội dung của trình duyệt Opera chỉ qua một vài cú nhấn chuột.

Nhanh Như Chớp.

Giúp bạn duyệt web nhanh hơn. Việc tải trang và chạy ứng dụng web thực sự nhanh. Thậm chí bạn có thể tăng tốc độ duyệt web trên các kết nối chậm bằng Opera Turbo.

An Toàn Và Bảo Mật.

Giảm tiếp xúc với những mối đe dọa. Sự an toàn của bạn được đảm bảo bằng phần mềm bảo mật hàng đầu trong ngành, Bảo Vệ Chống Phần Mềm Có Hại và Gian Lận và hiển thị rõ ràng mức độ bảo mật của bạn

Các Tính Năng Thông Minh.
Sử dụng các tính năng tuyệt vời giúp duyệt web nhanh hơn và dễ dàng hơn. Opera có nhiều tính năng tích hợp hơn so với các trình duyệt khác. Bạn cũng có thể thêm nhiều tính năng hơn nữa bằng các phần mở rộng.

Các Tính Năng.
 • Duyệt web theo thẻ và chặn pop-up.
 • Chức năng tìm kiếm tích hợp của Opera.
 • Tăng cường bảo mật.
 • Trình quản lý mật khẩu.
 • Các giao diện cho Opera.
 • Tùy biến.
 • Tích hợp các tính năng giọng nói.
 • Hỗ trợ hoàn toàn Gmail.
 • Hỗ trợ đọc tin Atom.
 • Trình duyệt web đầu tiên hỗ trợ thuần Scalable Vector Graphics (SVG).
Trang chủ : http://www.opera.com

Những tính năng và thay đổi mới trong phiên bản này: http://www.opera.com/browser/new/

Download Opera 19.0.1326.63 Final
Opera 19.0.1326.63 Final / Link Setup từ trang chủ

Link tải phiên bản trước:

Opera 19.0 Build 1326.59 Stable | Bản Setup 
Opera 19.0 Build 1326.59 Stable | Bản Portable

Chúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ.

  

Những Hiểu Nhầm Về Mạng Xã Hội

Chi Tiết
Những Hiểu Nhầm Về Mạng Xã Hội

  Mạng xã hội là một trong những kênh để chúng ta phát triển website tốt nhất hiện nay. Vì số lượng truy cập đông và sự lan truyền rộng. Có một số người không thích kênh thông tin này nhưng, dù bạn có thích hay không thì truyền thông xã hội vẫn đang tồn tại. Những trang web này cứ xuất hiện và biến mất và các thành viên cũng dao động không ngừng. Tuy nhiên, các mạng xã hội hiện nay đang cung cấp cho chúng ta những dịch vụ đầy giá trị giúp hàng tỷ người trên thế giới có thể kết nối, trao đổi ý tưởng online. Điều này cũng đồng nghĩa rằng các phương tiện truyền thông xã hội cũng đóng vai trò quan trọng với  blog của bạn. Nhưng, trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những hiểu nhầm mà các blogger đang gán cho các phương tiện truyền thông xã hội.

1. Bạn Cố Gắng Dung Hoà.

  Khi thiết lập profile của bạn, đừng cố gắng giới thiệu bản thân như các thành viên bình thường khác với mối quan tâm và các từ khoá chung chung. Lý do lớn nhất mà các blogger ghét làm việc với truyền thông xã hội là bởi nó chiếm quá nhiều thời gian của họ. Và lý do mà nó lấy mất quá nhiều thời gian là bởi bạn đang cố gắng thể hiện là một ai đó không phải là bạn.

  Bạn đang sử dụng truyền thông xã hội để quảng cáo và phát triển blog của mình. Theo từng thời kỳ nhất định. Hãy để độc giả biết được điều đó trong profile của bạn. Pepsi, Walmart, Target, Nike và hàng ngàn các nhãn hiệu khác phát  triển và quảng bá việc kinh doanh của họ qua truyền thông xã hội. Tất cả các thương hiệu đó đều nổi tiếng và được những hãng đi sau học tập. Tuy nhiên những thương hiệu nổi tiếng này không bao giờ chia sẻ nội dung với các hãng đi sau đó và họ cũng không bao giờ lặp lại các tweet của các hãng đó và thậm chí họ còn không quá quan tâm đến.

  Nếu trong profile, bạn chia sẻ một cách trung thực các thông tin, bạn sẽ thu hút được rất nhiều người theo dõi các chiến dịch quảng cáo của bạn và dĩ nhiên bạn sẽ không tốn thời gian cho việc "xã hội hoá".

2. Có Thể Thu Hút Được Hàng Ngàn Người Theo Dõi Sau 1 Đêm.

  Bạn có thể sử dụng tất cả các thủ thuật để thu hút lượt người theo dõi chỉ sau một đêm, tuy nhiên bằng cách sử dụng các thông tin không thực sự, chính xác trong profile của mình. Hay bằng cách yêu cầu mọi người lôi kéo bạn bè của họ theo dõi bạn hoặc có thể mua số lượt người theo dõi chỉ với $5 trên Fiver.com, bạn đã có thể đạt được mục tiêu đó. Nhưng một điều chắc chắn là điều bạn mong muốn là thu hút được những người thực sự quan tâm đến sản phẩm, công việc của bạn hơn là những người theo dõi bạn do bị lôi kéo. Để làm được điều đó, bạn cần phải có thời gian để xây dựng đối tượng độc giả, khách hàng mục tiêu trên các mạng xã hội, giống như cách bạn làm với blog của mình.

3. Bạn Phải Hoà Nhập Và Thích Nghi.

  Nếu mọi người đang ủng hộ bạn vì công việc kinh doanh của chính bạn thì họ sẽ không cần bạn phải dành thời gian để chia sẻ và bình luận hình ảnh con cái của họ hay các món ăn họ làm được đăng trên các mạng xã hội. Thực tế thì họ thậm chí không trông chờ bạn theo dõi  các hoạt động của họ. Họ đang theo dõi và ủng hộ BẠN bởi họ muốn cập nhật các thông tin từ phía bạn. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu bạn thỉnh thoảng tổ chức một số cuộc thi ảnh hoặc video online cho các thành viên ủng hộ bạn trên mạng xã hội.

4.Bạn Tham Gia Càng Nhiều Mạng Xã Hội Càng Tốt.
Những Hiểu Nhầm Về Mạng Xã Hội 1
  Hiển nhiên là nếu bạn càng tham gia nhiều mạng xã hội thì bạn càng phải dành nhiều thời gian cho các hoạt động marketing trên đó. Và nếu bạn làm một cách hợp lý, bạn sẽ mở rộng được tầm phủ sóng và thương hiệu của mình. Tuy nhiên, khi tham gia quá nhiều mạng xã hội, bạn sẽ càng phải phân tán chính mình càng nhiều. Vì thế tốt nhất là bạn nên tập trung vào từng cái một cho tốt và sau đó có thể chuyển sang cái khác. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn vẫn phải duy trì hoạt động trên những mạng xã hội đầu tiên bạn đã tham gia,Và không phải bất kì mạng xã hội nào cũng phù hợp với công việc kinh doanh của bạn. VÍ dụ, nếu bạn đang làm blog về chủ đề kinh doanh chứng khoán, bạn sẽ khó có thể tìm được những người quan tâm chủ để đó trên MySpace. Và nếu bạn đang làm blog về các game thủ online, Linkedln cũng không phải là lựa chọn dành cho bạn.
Hãy bắt đầu từ Facebook và Twitter vì chúng là hai mạng xã hội lớn nhất hiện nay.

5.Không Cần Bất Kì Tài Khoản Của Mạng Xã Hội Nào.

  Điều này chỉ đúng một phần. Nếu bạn có cài đặt các nút chia sẻ trên blog của mình, độc giả sẽ chia sẻ các bài viết của bạn với chính những người theo dõi hay bạn bè của họ. Khi đó dù không có bất kì một tài khoản của mạng xã hội nào blog của bạn vẫn ổn.
Tuy nhiên, hiên nay Faceboook có hơn 1 tỷ thành viên và tất cả họ đều ghé thăm tường trên Facebook của họ hàng ngày. Vậy khi đó bạn có thể bỏ qua số khách hàng, hay độc giả đó không?

  Nếu bạn đang không sử dụng bất kì một mạng xã hội nào thì hãy tham gia ngay ít nhất là một trong số các mạng xã hội phổ biến hiện nay. Dành một vài ngày cuối tuần để nghiên cứu cách hoạt động của nó. Tôi đảm bảo là nó sẽ làm tăng lượng truy cập blog của bạn.

6. Mọi Người Theo Dõi Mọi Chia Sẻ Của Bạn.

  Lượng người theo dõi của bạn đến từ khắp nơi trên thế giới, điều đó đồng nghĩa với việc khi bạn đang ngủ thì có thể là lúc rất nhiều trong số họ đang thức. Mọi người đều bận rộn do đó nó cũng đồng nghĩa rằng bạn họ có thể chỉ đăng nhập tài khoản của họ một vài lần trong một tuần. Nếu bạn chia sẻ các link của mình chỉ một lần mỗi ngày thì có lẽ là hầu hết lượng họ không thể cập nhật được nó.
Khi mới bắt đầu kinh doanh blog, tôi chỉ post 1 link một ngày và vào buổi sáng vì khi đó tôi không muốn bạn bè tôi bị "khủng bố" bởi link của tôi. Nhưng sau khi tôi bắt đầu post link lại link đó nhưng cứ đều đặn sau 4 tiếng trong một ngày và tôi đã thấy số lượt click đã tăng lên đáng kể.

7. Người Theo Dõi Bạn Nói Gì Không Quan Trọng.

  Tôi vừa chia sẻ với bạn một số lời khuyên giúp bạn giới thiệu bản thân trên mạng xã hội nhưng bạn vẫn cần phải quan sát ý kiến của những người ủng hộ bạn.

  Nếu họ thôi không theo dõi và ủng hộ bạn trên mạng xã hội nữa bởi họ không thích một thực tế là các link bạn post lên đều là mang tính chất quảng cáo. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu họ dừng không theo dõi bạn bởi họ không thích nội dung các bài viết mà link đó trỏ đến thì có lẽ bạn đang gặp rắc rối.
Nói tóm lại, hiểu nhầm lớn nhất mà các blogger gán cho các mạng xã hội là họ cho rằng cần phải cố gắng hoà nhập vào nó, và đi theo số đông càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên như đã giải thích, việc đó chỉ khiến bạn mất thời gian và làm những người ủng hộ bạn trên các trang mạng xã hội thêm bực mình. Vì thế, hãy sử dụng các chiến lược hợp lý để có thể tận dụng được lợi thế của chúng một cách hiệu quả nhất.

Chúc bạn có một hướng đi đúng cho website của mình.

 
Support : Thế Giới Tin Học Online
Copyright © 2014. The Gioi Tin Hoc Online - All Rights Reserved
Sáng Lập Bởi: Hồ Quang Lân - Bản Quyền 2012-2014: Backlinks
Proudly powered by Blogger
Thegioitinhoconline